KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 11/2017

         SỞ GD&ĐT ĐIỆN BIÊN                                                                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT HUYỆN ĐIỆN BIÊN                                                                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     Số: ...../KH-THPTHĐB-CM                                                                                                       Huyện Điện Biên, ngày .... tháng  11 năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11 NĂM 2017

Chủ đề: Thi đua Dạy tốt – Học tốt chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

 

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

1. Thực hiện các hoạt động giáo dục, giảng dạy và học tập nghiêm túc theo phân công trong thời khóa biểu. Thực hiện việc dạy GDHN, hoạt động GDNGLL chủ đề tháng 11.

- Lên lịch báo giảng, lên kế hoạch thao giảng, dự giờ chào mừng ngày 20/11. GVCN hoàn thành việc ghi điểm danh, chốt sổ gọi tên ghi điểm trong tháng 10.

- Kiểm tra thực trạng sử dụng thiết bị dạy học, thực hành, thí nghiệm, phòng học tiếng để sử dụng có hiệu quả.

- Rà soát lại việc thực hiện chương trình giảng dạy, đảm bảo đúng tiến độ để chuẩn bị cho kiểm tra chất lượng học kỳ I theo kế hoạch của trường trong tháng 12.

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa chào mừng ngày 20/11.

2. Tổ chức và tham gia các cuộc thi của giáo viên :

- Tổ chức thao giảng chào mừng ngày 20/11

- Tham dự Hội thao ngành giáo dục các bộ môn: Cầu lông, Cờ vua, Cờ tướng, bóng bàn...

3. Bồi dưỡng và tham gia các kỳ thi đối với học sinh:

- Tiếp tục Bồi dưỡng học sinh giỏi: bồi dưỡng đội tuyển HSG khối 12, đội tuyển Giải toán trên máy tính cầm tay khối 12 để dự thi cấp Tỉnh.

- Tổ chức cuộc thi Thiết kế Báo tường, Văn nghệ  với chủ đề “Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11”.

- Tiếp tục triển khai, đôn đốc và tư vấn cho học sinh về việc dự thi Vận dụng KTLM, thi IOE, Toán Internet, Lý Internet các vòng tự luyện và cấp trường; thi nghiên cứu KHKT,...

- Hoàn thiện các sản phẩm nghiên cứu KHKT, gửi danh sách đăng ký các sản phẩm tham gia thi cấp tỉnh.

4. Công tác kiểm tra, thanh tra chuyên môn :

- Kiểm tra hồ sơ tất cả giáo viên, tổ chuyên môn.

- Kiểm tra toàn diện một số giáo viên.

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình, tiến độ vào thực hiện các bài kiểm tra theo quy định cũng như vấn đề nhập điểm của giáo viên vào phần mềm nhập điểm.

- Kiểm tra việc sử dụng đồ dùng dạy học, CNTT và các hoạt động GD khác.

            - Dự giờ đột xuất, kiểm tra giáo án đột xuất.

            - Kiểm tra công tác dạy thêm, học thêm.

5. Bồi dưỡng thường xuyên, sinh hoạt chuyên môn :

- Tham gia các lớp tập huấn chuyên môn do Sở, cum chuên môn tổ chức.

- Các tổ chuyên môn tiến hành sinh hoạt theo chủ đề và đưa bài lên trường học kết nối. Báo cáo kết quả hoạt động công tác tháng 10 của tổ CM, KH hoạt động tháng 11/2017.

6. Kiểm tra định kỳ các môn theo đề chung theo lịch.

 

II. KẾ HOẠCH CHI TIẾT:

 

Thời gian

Nội dung công việc

Phụ trách

Phối hợp

Tuần 11

30/10 -04/11/2017

+ Giảng dạy và hoc tập theo TKB tuần 11.

+ Phát động thi đua dạy tốt-học tốt /20/11 trong GV&HS;

+ Thao giảng chào mừng ngày 20/11;

+ Tiếp tục hoàn thiện sản phẩm thi KHKT.

+ Kiểm tra định kỳ chung các môn theo lịch.

+ Kiểm tra hồ sơ các TCM, hồ sơ GV, học sinh. Dự giờ của BGH. Kiểm tra toàn diện một số GV.

+ Tiếp tục triển khai cuộc thi Thiết kế Báo tường với chủ đề “Chào mừng ngày NGVN 20/11”

+ Tiếp tục Bồi dưỡng học sinh giỏi khối 12 theo lịch.

+ Tập luyện tham gia Hội thao ngành giáo dục đợt 2.

+ GVCN báo cáo tình hình học tập, rèn luyện của HS, chốt danh sách những HS nghỉ học tháng 10/2017.

+ Hoàn thiện hồ sơ trường chuẩn.

+ Kiểm tra nội bộ tháng 11.

- BGH.

 

- BGH, CĐ, Đoàn

- BGH

- BGH, CĐ,Đoàn.

 

- BGH

 

- BGH, Đoàn TN

 

- BGH, TCM

 

 

 

- CB,GV& HS

 

- CB,GV& HS

- GV .

- CB,GV& HS

 

- TCM, GV

 

- GVCN,HS.

 

- GV, HS.

 

 

 

Tuần 12

06/11-11/11

+ Giảng dạy theo phân phối chương trình và TKB. Các tổ CM lên lịch sinh hoạt chuyên môn theo chủ đề và thực hiện.

+ Giáo viên dự giờ, thao giảng 20/11 theo kế hoạch.

+ Kiểm tra nội bộ tháng 11.

+ Kiểm tra định kỳ chung các môn theo lịch.

+ Đăng ký các dự án dự thi NCKHKT học sinh.

+ Tiếp tục bồi dưỡng HSG.

+ Thi làm Báo tường cho HS cấp trường.

+ Hoàn thiện hồ sơ trường chuẩn.

+ Đăng ký dự thi nghiên cứu Khoa học kỹ thuật gửi Sở GD&ĐT.

- BGH.

 

 

- BGH,TCM.

- BGH.

 

- BGH.

- BGH.

- TCM.

- Đoàn TN.

 

- TCM, GV, HS.

 

 

- GV.

- GV.

 

- Theo phân công.

- GV,HS

- GV.

- GV, HS.

 

 

 

Tuần 13

13/11-18/11

- Thực hiện việc dạy và học theo TKB. Thao giảng chào mừng 20/11.

- 13/11: Báo cáo ngoại khóa CM ngày 20/11.

- Kiểm tra định kỳ chung theo lịch.

- Nhập điểm vào máy theo kế hoạch.

- Kiểm tra hoạt động GD hướng nghiệp, NGLL, nghề PT, sử dụng thiết bị dạy học.

+ Kiểm tra nội bộ tháng 11.

- Tổ chức các hoạt động NGLL với chủ đề “Tri ân thầy cô” (Đoàn TN)

- 20/11: Tổ chức tọa đàm ngày NGVN 20/11.

- Tiếp tục chuẩn bị các nội dung  và hoàn thiện các sản phẩm chuẩn bị cho Ngày Hội CNTT.

+ Tiếp tục bồi dưỡng HSG.

+ Hoàn thiện hồ sơ trường chuẩn.

 

- BGH.

 

- Tổ Ngữ văn.

- BGH.

- Đ/c ThànhT

- BGH.

 

- BGH, Đoàn TN.

 

- Đoàn TN.

 

- BGH, CĐCS.

- BGH, TTCM.

 

- TCM.

- BGH, TTCM

 

- TCM

- GV.

 

- GV, HS.

- GV,HS.

- GV.

- GV.

 

- GV,HS

 

- GV, HS.

 

- GV,NV.

- GVHD.

- GV.

- GV.

 

- GV.

 

 

Tuần 14

20/10-25/11

- Thực hiện việc dạy và học theo TKB.

- Kiểm tra sổ công tác chủ nhiệm lần 3.

- Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên: lịch báo giảng, giờ dạy trên lớp. Kiểm tra tiến độ thực hiện PPCT, lên KH ôn tập để KTHK I trong tháng 12.

- Tiếp tục Bồi dưỡng học sinh giỏi theo kế hoạch.

- Kiểm tra định kỳ chung các môn theo lịch.

- Các tổ CM báo cáo hoạt động chuyên môn tháng 11, duyệt kế hoạch chuyên môn tháng 12.

- GVCN chốt số liệu trong sổ gọi tên ghi điểm tháng 11.

- Hoàn thiện hồ sơ trường chuẩn.

+ Phát động thi đua từ 20/11 đến hết học kỳ I.

- Toàn thể GV

- BGH,VP.

- BGH.

 

- BGH, TCM.

 

- BGH.

- TCM.

- BGH.

 

- GVCN.

 

- HS.

- GV.

- GV.

 

- GV

 

- TCM, HS.

- GV.

- Theo QĐ

 

- VP.

 

 

Nơi nhận:                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

- Các phó hiệu trưởng (để t.hiện);                                                      

            - Tổ trưởng CM (để t.hiện);

            - Công đoàn, Đoàn thanh niên (để p.hợp);

            - Bảng tin (để t.báo);

            - Email: huyendienbienthpt@gmail.com;

            - Lưu VT, CM.                                                           

                                                                                                               Đặng Anh Mẽ

Bài tin liên quan
Hoạt động
Tin tức
Tin đọc nhiều