KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 10/2017

         SỞ GD&ĐT ĐIỆN BIÊN                                                                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT HUYỆN ĐIỆN BIÊN                                                                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     Số: ...../KH-THPTHĐB-CM                                                                                                           Huyện Điện Biên, ngày .... tháng 9 năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10
NĂM HỌC 2017-2018

Chủ đề: Thi đua lập thành tích chào mừng  ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành giáo dục 15/10/1968 và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

 

I. Đánh giá hoạt động chuyên môn tháng 9/2017.

1.1. Ưu điểm:

- Các hoạt động chuyên môn được thực hiện theo đúng kế hoạch;

- Phân công giảng dạy, xếp thời khóa biểu được bố trí khoa học;

- Việc lập hồ sơ chuyên môn, hồ sơ chủ nhiệm, lên lịch báo giảng, lập và ghi sổ đầu bài được thực hiện nghiêm túc;

1.2. Nhược điểm:

- Vẫn còn có nhiều học sinh tham gia học tập chưa đầy đủ, đi học không chuyên cần, tập trung chủ yếu ở khối 10;

- Ý thức chấp hành luật ATGT của một số HS còn thấp: còn sử dụng ô, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định...

- Một số GV thực hiện việc lên lịch báo giảng còn chậm (đã có biên bản gửi các tổ chuyên môn).

- Một số GVCN chưa thực hiện việc kiểm tra, nhận xét, ký xác nhận vào Sổ đầu bài của lớp (đã có biên bản gửi các tổ CM);

- Công tác sắp xếp Thời khóa biểu trong tuần 3,4 tháng 9/2017 còn có trường hợp trùng tiết giữa bộ môn Thể dục hoặc GDQP với ôn thi THPT quốc gia của khối 12 (Do đ/c Giang mới nhận nhiệm vụ xếp Thời khóa biểu).

II. Kế hoạch chuyên môn tháng 10/2017.

            Tiếp tục phát huy những ưu điểm đã có trong tháng 9/2017, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường thực hiện tốt các nội dung cơ bản sau:

 

Thời gian

Nội dung công việc

Chủ trì

Phối hợp

Tuần 7

02/10-07/10

 

 

 

 

Thực hiện chương trình tuần 7: chính khóa, bồi dưỡng HSG, phụ đạo, ôn THPT quốc gia

BGH

CBGV toàn trường

Phát động thi đua chào mừng 20/10

Đ/c Mẽ

GV-HS toàn trường

Hoàn thành cập nhật điểm danh, điểm số tháng 9 vào phần mềm Smas, vào Sổ gọi tên ghi điểm

Đ/c Đạt

GVCN, GVBM

GVCN thực hiện việc nhắn tin cho PHHS

Đ/c Đạt

GVCN

Thi chung khảo cuộc thi tuyên truyền tiết kiệm điện

Đ/c Mẽ

TTCM, GV

Tuyên truyền ATGT

Đ/c Mẽ

Đoàn TN

Triển khai các cuộc thi do ngành tổ chức

Đ/c Hòa

TTCM

Tiếp tục hoàn thiện sản phẩm NCKH

Đ/c Hòa

GV-HS được phân công

Thực hiện kế hoạch Thanh tra hành chính của Sở GD&ĐT từ ngày 05/10 đến ngày 07/10/2017.

Đ/c Mẽ

CB-VC toàn trường

Dự giờ 03 nhóm chuyên môn: Vật lí, Lịch sử, Hóa học: 01 tiết/môn.

Đ/c Đức, Huỳnh, Hường

 

Các tổ chuyên môn hoàn thiện hồ sơ đăng ký các danh hiệu thi đua khen thưởng của tập thể, cá nhân; Đăng ký đề tài SKKN trong năm học 2017-2018.

TTCM

 

Các nhóm CM: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh, GDCD hoàn thiện đề kiểm tra học kỳ 11 (đề xuất) và ngân hàng câu hỏi tự luận, trắc nghiệm khối 11.

Nhóm trưởng CM

 

Đóng dấu Sổ gọi tên ghi điểm và học bạ học sinh Khối 10 tại Sở GD&ĐT

Đ/c Chung

 

Tuần 8

09/10 -14/10

Thực hiện chương trình tuần 8: chính khóa, bồi dưỡng HSG, phụ đạo, ôn THPT quốc gia

BGH

CBGV toàn trường

Thi đua Dạy tốt-Học tốt chào mừng 20/10

Đ/c Mẽ

GV-HS toàn trường

Dự giờ 03 nhóm chuyên môn: Địa lí, Công nghệ, Thể dục: 01 tiết/môn.

Đ/c Cúc, Hạnh, Lâm

 

Tiếp tục hướng dẫn các đội tuyển tham gia các cuộc thi

Đ/c Hòa

TTCM

Tiếp tục hoàn thiện sản phẩm NCKH

Đ/c Hòa

GV-HS được phân công

Sinh hoạt các chuyên đề chuyên môn theo kế hoạch đã đăng ký

Đ/c Hòa

TTCM

Phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức Tết trung thu cho con em CB, VC.

Đ/c Mẽ, Dậu, Đại

CB-VC

Các tổ chuyên môn nộp hồ sơ đăng ký các danh hiệu thi đua khen thưởng của tập thể, cá nhân; Đăng ký đề tài SKKN trong năm học 2017-2018 về Ban thi đua nhà trường trước ngày 10/10/2017.

TTCM

 

Hoàn thiện hồ sơ đăng ký các danh hiệu thi đua và khen thưởng của tập thể, cá nhân về Hội đồng thi đua khen thưởng ngành GD&ĐT trước ngày 15/10/2017

Đ/c Hòa

 

Các nhóm CM: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh, GDCD nộp đề kiểm tra học kỳ 11 (đề xuất) và ngân hàng câu hỏi tự luận, trắc nghiệm khối 11 cho đ/c Nguyễn Thị Hòa trước ngày 10/10/2017.

Nhóm trưởng CM

Các nhóm nộp sản phẩm đóng thành 02 gói: Đề kiểm tra và ngân hàng câu hỏi

Nộp đề kiểm tra học kỳ 11 (đề xuất) và ngân hàng câu hỏi tự luận, trắc nghiệm khối 11 về Phòng GDTrH SỞ GD&ĐT trước ngày 15/10/2017.

 

Đ/c Hòa

 

Tuần 9

16/10-22/10

Thực hiện chương trình tuần 9: chính khóa, bồi dưỡng HSG, phụ đạo, ôn THPT quốc gia

BGH

CBGV toàn trường

Tổng kết đợt Thi đua chào mừng 20/10

Đ/c Mẽ

GV-HS toàn trường

Phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức chương trình ngoại khóa chào mừng ngày 20/10

Đ/c Mẽ, Dậu, Đại

CB-VC và HS toàn trường

Phát động thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Đ/c Mẽ

 

Dự giờ 03 nhóm chuyên môn: Tin học, GDQP, GDCD: 01 tiết/môn.

Đ/c Hạnh, Lâm

TTCM, GV

Tiếp tục bồi dưỡng các đội tuyển tham gia các cuộc thi

Đ/c Hòa

TTCM

Tiếp tục hoàn thiện sản phẩm NCKH

Đ/c Hòa

GV-HS được phân công

Sinh hoạt các chuyên đề chuyên môn theo kế hoạch đã đăng ký

Đ/c Hòa

TTCM

Kiểm tra Sổ đầu bài các lớp tháng 10

Đ/c Hòa

TTCM

Kiểm tra hồ sơ CM của GV

Đ/c Hòa

TTCM

Phối hợp với Công đoàn tổ chức Hội nghị CBVC và Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022

Đ/c Mẽ, Dậu

CBVC toàn trường

Tuần 10

24/10-29/10

Thực hiện chương trình tuần 10: chính khóa, bồi dưỡng HSG, phụ đạo, ôn THPT quốc gia

BGH

CBGV toàn trường

Dự giờ 03 nhóm chuyên môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh: 01 tiết/môn.

Đ/c Dũng, Hà, Hiến

TTCM, GV

Tiếp tục bồi dưỡng các đội tuyển tham gia các cuộc thi

Đ/c Hòa

TTCM

Tiếp tục hoàn thiện sản phẩm NCKH

Đ/c Hòa

GV-HS được phân công

Sinh hoạt các chuyên đề chuyên môn theo kế hoạch đã đăng ký

Đ/c Hòa

TTCM

Báo cáo hoạt động CM tháng 10, triển khai kế hoạch CM tháng 11.

Đ/c Hòa

TTCM

Báo cáo kết quả kiểm tra nội bộ tháng 10, triển khai kế hoạch kiểm tra nội bộ tháng 11

Đ/c Huệ

TTCM

Hoàn thành cập nhật điểm danh, điểm số tháng 10 vào phần mềm Smas, Sổ gọi tên ghi điểm

GVCN

GVBM

GVCN thực hiện việc nhắn tin cho PHHS

Đ/c Đạt

GVCN

 

Nơi nhận:                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

- Các phó hiệu trưởng (để t.hiện);                                                      

            - Tổ trưởng CM (để t.hiện);

            - Công đoàn, Đoàn thanh niên (để p.hợp);

            - Bảng tin (để t.báo);

            - E-mail: huyendienbientht@gmail.com;

- Lưu VT, CM.                                                                       

                                                                                                            Đặng Anh Mẽ

Bài tin liên quan
Hoạt động
Tin tức
Tin đọc nhiều