KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 25,26 (Thực hiện từ ngày 05/2 đến 20/2/2018)

           SỞ GD&ĐT ĐIỆN BIÊN                                                                                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT HUYỆN ĐIỆN BIÊN                                                                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     Số: ...../KH-THPTHĐB-CM                                                                                                   Huyện Điện Biên, ngày 03 tháng 02 năm 2018

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN

TUẦN 25,26 (Thực hiện từ ngày 05/2 đến 20/2/2018)

 

Stt

Các công việc chính

Thời gian bắt đầu

Thời gian hoàn thành

Người chỉ đạo

Người

Phối hợp

1

Giảng dạy các môn văn hóa theo TKB tuần 25;

05/2

10/2

Đ/c Mẽ

GV+HS toàn trường

2

Bồi dưỡng đội tuyển Học sinh giỏi khối 10,11

05/2

10/2

Đ/c Huệ

GV-HS đội tuyển

3

15h00’, Thứ 2, 05/2/2018

HỌP CƠ QUAN

05/2

05/2

Đ/c Mẽ

Cán bộ, viên chức toàn trường

4

Tiếp tục dự giờ thi giảng giáo viên dạy giỏi cấp trường theo kế hoạch

05/2

10/2

Đ/c Mẽ

Các tổ CM

5

Chuẩn bị hồ sơ làm việc với đoàn kiểm tra thực hiện kết luận thanh tra hành chính của Sở GD&ĐT. Hoàn thành trước ngày 05/2/2018

05/2

06/2

Đ/c Mẽ

Các Phó hiệu trưởng, Tổ trưởng CM

6

Phân công trực tết nguyên đán

05/2

10/2

Đ/c Mẽ

Đ/c Lan - CTCĐ

7

Phân công chuẩn bị mâm ngũ quả, lễ ngày 30 tết

05/2

10/2

Đ/c Mẽ

Đ/c Lan - CTCĐ

8

Duyệt phương án phòng cháy nổ, bảo vệ cơ quan trong dịp tết

05/2

10/2

Đ/c Mẽ

Đ/c Đạt, bảo vệ cơ quan

9

Thông báo kế hoạch thời gian nghỉ tết tới toàn thể phụ huynh học sinh; quán triệt giáo viên, học sinh thực hiện nghiêm túc luật ATGT, phòng chống cháy nổ... tham gia đón tết vui, an toàn.

05/2

10/2

Đ/c Mẽ

Công đoàn, Đoàn TN, Các tổ CM, GVCN các lớp

10

Phân công chuẩn bị lễ dâng hương tại đền Hoàng Công Chất. Hoàn thành trước 14h30’, Thứ 6, 09/2/2018.

05/2

09/2

Đ/c Mẽ

Đ/c Hường

11

Phân công chuẩn bị: vòng hoa, lễ viếng nghĩa trang Na Hai. Hoàn thành trước 15h30’, Thứ 6, 09/2/2018.

05/2

09/2

Đ/c Mẽ

Đ/c Chung

12

Phân công các lớp học sinh thực hiện nhiệm vụ:

- Dọn vệ sinh khu vực đền Hoàng Công Chất. Hoàn thành trước 14h30’, Thứ 6, 09/2/2018;

- Dọn vệ sinh khu vực nghĩa trang Na Hai. Hoàn thành trước 15h30’, Thứ 6, 09/2/2018.

05/2

09/2

Đ/c Mẽ

Đ/c Đại

13

Dâng hương tại đền Hoàng Công Chất: 15h00’, Thứ 6, 09/2/2018

09/2

09/2

Đ/c Mẽ

- Ban giám hiệu;

- Đại diện Công đoàn, Đoàn TN;

- Đại diện 01 người/tổ CM;

- 60 học sinh;

 

14

Viếng nghĩa trang Na Hai: 16h00’, Thứ 6, 09/2/2018

09/2

09/2

Đ/c Mẽ

- Đại diện lãnh đạo, chuyên viên Phòng Kế hoạch - tài chính Sở GD&ĐT;

- Lãnh đạo Công ty Cổ phần Sách- Thiết bị trường học;

- Ban giám hiệu;

- Đại diện Công đoàn, Đoàn TN;

- Đại diện 01 người/tổ CM;

- 60 học sinh;

15

Vệ sinh lớp học, buộc cửa sổ, cửa chính, tắt hệ thống điện, bàn giao chìa khóa phòng học cho bảo vệ cơ quan.

- Ca sáng: hoàn thành trước 12h00’, Thứ 7, 10/2/2018.

- Ca chiều: hoàn thành trước 18h00’, Thứ 7, 10/2/2018.

10/2

10/2

Đ/c Mẽ

GVCN các lớp

16

Triển khai kế hoạch duyệt chương trình khai xuân sáng thứ 4, 21/2/2018

05/2

10/2

Đ/c Đại

Đội văn nghệ xung kích

17

Vệ sinh Văn phòng, các phòng làm việc của Ban giám hiệu. Hoàn thành trước 17h00’, Thứ 7, 10/2/2018

10/2

10/2

Đ/c Mẽ

Tổ văn phòng

18

Vệ sinh phòng làm việc của các tổ CM. Hoàn thành trước 17h00’, Thứ 7, 10/2/2018.

10/2

10/2

Đ/c Mẽ

Các đ/c: Dũng, Hạnh, Hường, Quỳnh, Hiến, Cúc, Lâm

19

Phân công nhiệm vụ dọn vệ sinh khu vực trường trước và sau tết nguyên đán

10/2

10/2

Đ/c Đạt

Đ/c Đại, GVCN và học sinh các lớp được phân công

20

Học sinh nghỉ tết nguyên đán từ Thứ hai, 12/2/2018 (tức ngày 27 tháng Chạp năm Đinh Dậu) đến hết ngày 20/2/2018 (tức ngày 05 tháng Giêng năm Mậu Tuất)

12/2

20/2

Đ/c Mẽ

Học sinh toàn trường

21

Giáo viên, nhân viên nghỉ tết nguyên đán từ Thứ tư, 14/2/2018 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Đinh Dậu) đến hết ngày 20/2/2018 (tức ngày 05 tháng Giêng năm Mậu Tuất)

14/2

20/2

Đ/c Mẽ

Giáo viên, nhân viên toàn trường

 

          Nơi nhận:                                                                             HIỆU TRƯỞNG

- Các phó hiệu trưởng;

            - Tổ trưởng CM;

            - Công đoàn, Đoàn thanh niên;

            - Bảng tin (để t.báo);

            - Email: huyendienbienthpt@gmail.com;

            - Lưu VT, CM.                     

                                                                                              Đặng Anh Mẽ

Bài tin liên quan
Hoạt động
Tin tức
Tin đọc nhiều