KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12-2017

           SỞ GD&ĐT ĐIỆN BIÊN                                                                                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT HUYỆN ĐIỆN BIÊN                                                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Số: ...../KH-THPTHĐB                                                                                                          Huyện Điện Biên, ngày .... tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 12/2017

           

I. Đánh giá chung hoạt động chuyên môn tháng 11/2017

1.1. Ưu điểm:

- Nhìn chung các tổ đều đã triển khai nhiệm vụ được giao đúng yêu cầu, một số tổ trưởng có kế hoạch triển khai các hoạt động của chuyên môn rõ ràng, cụ thể như tổ Hóa – sinh; Văn.

- Nề nếp chuyên môn được thực hiện nghiêm túc: đa số các thầy cô đã lên lịch báo giảng đầy đủ, soạn giảng và lên lớp đúng theo yêu cầu, đảm bảo duy trì tốt nề nếp  ra, vào lớp.

- Đã tiến hành triển khai tập huấn nội dung Phương pháp dạy học các môn học và hướng dẫn học sinh tự học, Tập huấn phần mềm quản lý, chấm kiểm tra trắc nghiệm cho 100% giáo viên, kết quả được đánh giá cao.

- Công tác phân công giảng dạy và xếp TKB được thực hiện kịp thời.

- Nền nếp chủ nhiệm được một số GVCN quan tâm và đã phát động được phong trào học tập và tự quản tốt như: lớp 12C6, 10A5, 12C5, 11B10, 10A2...

- Công tác sinh hoạt tổ, sinh hoạt nhóm chuyên môn đã được một số tổ nhóm triển khai và thực hiện bài bản như tổ Hóa - Sinh; Tổ Văn; Tổ Sử-Địa.

- Công tác bồi dưỡng đội tuyển HSG 12 dự thi cấp tỉnh được quan tâm, giáo viên và học sinh chủ động, tích cực.

- Công tác hướng dẫn học sinh hoàn thiện các sản phẩm dự thi KHKT được tiến hành đúng tiến độ.

* Công tác kiểm tra nội bộ:

* Công tác khác:

Các hoạt động tham dự Đại hội TDTT của ngành, văn nghệ, báo tường, nhảy dân vũ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam được tiến hành và đạt kết quả cao.

1.2. Hạn chế:

- Vẫn còn tồn tại một số vi phạm về quy chế chuyên môn như: Treo LBG chậm so với thời gian quy định (Có biên bản kiểm tra hàng tuần kèm theo); Vào lớp muộn đ/c Lò Hằng (Hóa-11B9); nhầm Thời khóa biểu đ/c Huyền (Địa 11B9, tiết 2, thứ 3, 21/11/2017).

- Một số tổ CM báo cáo nộp muộn, thiếu chất lượng: Thể dục-GDQP-GDCD, Ngoại ngữ.  

- Công tác kiểm tra thực hiện tiến độ chương trình của một số nhóm CM còn chậm: Lý, Thể dục, GDQP (chưa kiểm tra thường xuyên Lịch báo giảng).

- Công tác chủ nhiệm: GVCN một số lớp chưa thực sự quan tâm tới học sinh, số học sinh đi học không chuyên cần, nghỉ học không phép còn nhiều, điển hình như 12C7, 11B7 và GVCN chưa có biện pháp khắc phục tình trạng trên.

II. Kế hoạch chuyên môn tháng 12/2017:

2.1. Kế hoạch chung:

            - Phát động thi đua “Dạy tốt-học tốt” lập thành tích chào mừng ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12/2017.

            - Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch chuyên môn của tổ tháng 12/2017 và chuyên môn nhà trường phê duyệt.

- Các tổ rà soát, kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình, có kế hoạch dạy bù các tiết chậm (nếu có).

- Các tổ, nhóm CM thống nhất nội dung ôn tập kiểm tra chất lượng học kì I (đề cương được thống nhất trong  tổ, nhóm bộ môn. Chú ý bám sát yêu cầu chuẩn kiến thức kĩ năng và cấu trúc đề thi kì I theo quy định).

- Tổ trưởng tổng hợp đề, ma trận và đáp án, nộp về bộ phận Khảo thí và quản lý chất lượng trước ngày 09/12/2017.

- Thời gian, thời lượng, hình thức kiểm tra thực hiện theo kế hoạch chi tiết do đồng chí Nguyễn Thị Huệ - phó hiệu trưởng chỉ đạo.

- Tham gia dự thi HSG văn hóa và giải toán trên máy tính cầm tay lớp 12.

- Tham gia Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học.

- Đánh giá xếp loại Học kỳ I.

- Các nhóm CM phân công giảng dạy Học kỳ II.

- Bình xét thi đua Học kỳ I.

- Sơ kết Học kỳ I, triển khai nhiệm vụ Hoc kỳ II.

2.2. Kế hoạch cụ thể: (Xếp theo tuần thực học của biên chế năm học)

 

Thời gian

Nội dung công việc

Phụ trách

Phối hợp

Tuần 15

27/11-03/12/2017

- Dạy và học theo TKB tuần 15.

- Các tổ, nhóm CM báo cáo tiến độ chương trình và đề xuất kế hoạch dạy bù (nếu có).

- Hội thảo sinh hoạt cụm chuyên môn tại Trường THPT Thanh Chăn.

- Tổ, nhóm CM, GVBM kiểm tra hệ số điểm tối thiểu và tiến hành kiểm tra bù (nếu có).

- Kiểm tra thực hiện QCCM giáo viên.

- Tiếp tục ôn luyện các đội tuyển HSG12.

- Các tổ, nhóm CM xây dựng kế hoạch ôn tập, kiểm tra chất lượng Học kỳ I.

- Triển khai kế hoạch ôn và kiểm tra HKI.

- Triển khai hoạt động chào mừng 22/12.

- Xây dựng chương trình truyền thông sức khỏe sinh sản vị thành niên.

- Huấn luyện các đội tuyển tham gia Đại hội TDTT huyện Điện Biên.

- Tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm dự thi NCKH cấp tỉnh;

- Phát động cuộc thi “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học theo lời Bác” năm học 2016-2017.

- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ minh chứng trường chuẩn quốc gia.

BGH

TCM

 

H.trưởng

 

 

 

 

 

Cô Huệ

Đoàn TN

 

 

Cô Hòa

 

Thầy Đạt

 

Đ/c Hòa

 

Đ/c Lan, Đại

 

Đ/c Đạt

GV

 

 

GV

 

 

 

TCM

 

GVCN

 

 

 

Nhóm GV-HS

 

Nhóm TD

 

Nhóm GV-HS

 

GV-HS

 

 

Tuần 16

04/12-10/12/2017

- Dạy và học theo TKB tuần 16.

- Tham gia dự thi HSG12 cấp tỉnh; Tham gia các hội đồng coi, chấm thi HSG12.

- Thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác GDQP-AN năm 2017 của HĐGDQPAN huyện Điện Biên ngày 06/12/2017.

- Ôn tập kiểm tra chất lượng KH I.

- Kiểm tra học kỳ I các môn theo kế hoạch; coi, chấm, lên điểm, nhập điểm vào sổ gọi tên ghi điểm và phần mềm theo đúng kế hoạch.

- Kiểm tra Hồ sơ chuyên môn giáo viên.

- Tổ chức tư vấn đổi mới PP học cho học sinh.

- Lao động chăm sóc Nghĩa trang Liệt sỹ Na Hai.

- Sinh hoạt ngoại khóa chuyên đề Giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên.

- Tham gia Đại hội TDTT huyện Điện Biên từ ngày 06/12/2017 đến ngày 17/12/2017.

- Tham gia tập huấn về tuyên truyền ATGT do Công đoàn ngành tổ chức

- Tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm dự thi NCKH cấp tỉnh;

- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ minh chứng trường chuẩn quốc gia.

BGH

 

 

TCM

BGH&TT

Tổ CM

BGH

 

 

 

 

 

Đoàn TN

Cô Hòa

 

Đ/c Đạt

 

Đ/c Lan

 

Đ/c Hòa

 

Đ/c Đạt

TCM

GV

 

GV

Đoàn TN

 

GVCN

 

 

 

 

 

CĐGV

Nhóm GV-HS

Tuần 17

11/12-17/12/2017

- Dạy và học theo TKB tuần 17

- Tham gia Đại hội TDTT huyện Điện Biên từ ngày 06/12/2017 đến ngày 17/12/2017.

- 20/12: SHNGLL chủ đề 22/12

- Kiểm tra chất lượng học kỳ I các môn theo kế hoạch; coi, chấm, lên điểm, nhập điểm vào sổ gọi tên ghi điểm và phần mềm theo đúng kế hoạch.

- Các TCM dự kiến phân công chuyên môn kỳ II.

- Tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm dự thi NCKH cấp tỉnh;

- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ minh chứng trường chuẩn quốc gia.

BGH

Đ/c Đại

Đ/c Huệ

 

 

TTCM

 

 

GVHD

 

Đ/c Đạt

GV

GVHD

GV

 

 

TTCM

 

 

Nhóm HS

Tuần 18

18/12-24/12/2017

- Dạy và học theo TKB tuần 18

- 20/12: SHNGLL chủ đề 22/12

- Tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm dự thi NCKH cấp tỉnh, duyệt báo cáo sản phẩm dự thi cho các nhóm HS

- Kiểm tra chất lượng học kỳ I theo KH.

- 23/12: Tổng kết công tác QP-AN 2017.

- 23/12: Nộp báo cáo tháng của TTCM, GVCN.

- 24/12: Báo cáo tình hình giáo dục tháng 12.

- Kiểm kê tài sản cuối năm.

- Các TCM dự kiến phân công chuyên môn kỳ II.

- Duyệt phân công giảng dạy Học kỳ II.

BGH

Đ/c Đại

Đ/c Hòa

 

 

Đ/c Lâm

TTCM

 

Đ/c Đạt

TTCM

Đ/c Hòa

 

 

Tuần 19

25/12-31/12/2017

- Dạy và học theo TKB tuần 19

- Kiểm kê tài sản cuối năm.

 - Chấm thi và vào điểm học kỳ I

 - Đánh giá, xếp loại kết quả HKI; bình xét thi đua; Sơ kết HKI.

- Dự thi KHKT cấp tỉnh 28,29/12/2017 tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

 - Rà soát thực hiện chương trình kỳ I; Phân công giảng dạy, Xếp TKB HK2.

- Sơ kết HKI; Tiến hành chương trình giảng dạy Học kỳ theo đúng kế hoạch.

BGH

Đ/c Đạt

Đ/c Huệ

BGH

BGH

Đ/c Hòa

 

Đ/c Hòa

 

Đ/c Mẽ

GV-HS

GV

GVBM

GV

GVCN

GV-HS

 

Tổ trưởng CM

 

GV-HS

 

Nơi nhận:                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

- Các phó hiệu trưởng (để t.hiện);                                                      

            - Tổ trưởng CM (để t.hiện);

            - Công đoàn, Đoàn thanh niên (để p.hợp);

            - Bảng tin (để t.báo);

            - Email: huyendienbienthpt@gmail.com;

            - Lưu VT, CM.                                                           

                                                                                                              Đặng Anh Mẽ

Bài tin liên quan
Hoạt động
Tin tức
Tin đọc nhiều